Zmieniamy się dla Ciebie

Jeszcze tylko kilka dni a cała strona będzie gotowa. W tym czasie może dochodzić do chwilowych problemów z odczytem strony. Wszelkie problemy i niedogodności powinny zniknąć do 14 marca.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Regulamin

Regulamin Enea Junior Poznań Triathlon 22.06.2024

I Organizatorzy
 1. PonoKai Sport & Event – organizator
 2. Urząd Miasta Poznania – partner
 3. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – współorganizator

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo : biuro@ponokai.pl
lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

II Cel
 1. Upowszechnienie triathlonu i aquathlonu wśród dzieci  jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci
 3. Promocja Miasta Poznania
 4. Promocja Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
III Termin i miejsce
 1. Enea Junior Poznań Triathlon odbędzie się w dniu 22.06.2024 (sobota) w godzinach 10.00-16.30, dokładny harmonogram zawodów będzie opublikowany  na stronie juniorpoznantriathlon.pl
 1. Biuro zawodów, Start i meta będą  się mieścić na obiekcie sportowym POSIR „Chwiałka” przy ulicy J.Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
 1. Wydawanie pakietów startowych odbędzie w biurze zawodów. Biuro Zawodów czynne będzie w piątek 21.06.2024 w godzinach 16.00-20.00 i w sobotę 22.06.2023 w godzinach 8.00-16.00
 1. I Część zawodów, pływanie odbywać się będzie na basenach „Chwiałka”.
 • Junior 1- brodzenie w fontannie przy udziale rodziców
 • Junior 2- brodzenie w fontannie przy udziale rodziców
 • Junior 3- pływanie w basenie o głębokości do 1m. Przy udziale wolontariusza (każdemu dziecku towarzyszy doświadczony wolontariusz )
 • Junior 4- pływanie w basenie o głębokości do 1 m (każdemu dziecku towarzyszy doświadczony wolontariusz )
 • Junior 5- pływanie w basenie pełnowymiarowym 50 metrowym
 • Junior 6- pływanie w basenie pełnowymiarowym 50 metrowym
 • Junior 7- pływanie w basenie pełnowymiarowym 50 metrowym

II Część zawodów(dla dzieci w kategoriach Junior 1-4) – jazda na rowerze odbędzie się na obiekcie „Chwiałka”

III Cześć zawodów, bieganie odbędzie się na obiekcie „Chwiałka”

Dzieci w kategoriach Junior 1-4, w wieku 1-8 lat startują  w triathlonie

Dzieci w kategoriach Junior 5-7, w  wieku 9-15 startują  w aquathlonie (pływanie-bieg)

IV Kategorie wiekowe, dystanse ,pomiar czasu i wyniki
 1. Kategorie wiekowe:
 • Junior 1 (1-2 lata)- roczniki 2022-2023
 • Junior 2 (3-4 lata)- roczniki 2020-2021
 • Junior 3 (5-6lata)- roczniki 2018-2019
 • Junior 4 (7-8 lata)- roczniki 2016-2017
 • Junior 5 (9-10 lata)- roczniki 2014-2015
 • Junior 6 (11-12 lat)- roczniki 2012-2013
 • Junior 7 (13-15 lat)- roczniki 2009-2011
 1. Enea Junior Poznań Triathlon zostanie rozegrany na dystansach:
 • Junior 1- brodzenie w wodzie 5m – rower/inne urządzenie 20m -bieg/marsz 10m
 • Junior 2- brodzenie w wodzie 5m – rower/inne urządzenie 100m -bieg/marsz 50m
 • Junior 3- pływanie 25m- rower 250m -bieg 100m
 • Junior 4- pływanie 25m –rower 250m- bieg 100m
 • Junior 5- pływanie 50m- bieg 600m
 • Junior 6- pływanie 100m- bieg 600m
 • Junior 7- pływanie 200m – bieg 1000m

UWAGA!!

Dzieci startują w falach maksymalnie 6-8 osobowych.

Junior 1
zawodnicy całe zmagania mogą ukończyć w towarzystwie rodziców, opiekunów. Etap pływacki odbędzie się w brodziku natomiast etap rowerowy na jakimkolwiek urządzeniu kołowym (rowerek, rowerek biegowy, kosiarka, samochód lub inna zabawka)

Junior 2
zawodnicy całe zmagania mogą ukończyć w towarzystwie rodziców lub opiekunów. Etap pływacki odbędzie się w brodziku

Rower – rowerek może być dwu, czterokołowy lub biegowy

Bieg –  ile sił w nogach, byle do przodu 🙂

Junior  3
pływanie – 25m – na płytkim basenie o głębokości do 1 m (technika pływania dowolna – można  płynąć z deską, dmuchanym kółkiem, makaronem, w rękawkach. Dziecku w wodzie towarzyszy doświadczony wolontariusz.

Rower – rowerek może być dwu, czterokołowy lub biegowy

Bieg –  ile sił w nogach, byle do przodu 🙂

Junior 4
pływanie – 25m – na płytkim basenie o głębokości do 1 m (technika pływania dowolna – można  płynąć z deską, dmuchanym kółkiem, makaronem, w rękawkach. Dziecku w wodzie towarzyszy doświadczony wolontariusz).

Podczas etapu kolarskiego w kategoriach Junior 1-4 obowiązkowym jest posiadanie zapiętego na głowie kasku rowerowego. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.

W strefie zmian w kategoriach Junior 3 i 4  do każdego dziecka przypisany jest jeden wolontariusz.

Junior 5 ,6 i 7
pływanie na basenie 50 metrowym, głębokim, pianki są zabronione, w trakcie konkurencji biegowej zawodnicy muszą posiadać obuwie sportowe oraz numer startowy, zakaz pływania w obuwiu i zakaz biegania na boso

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów
 3. Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji
 4. Podane dystanse są orientacyjne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansów lub w razie niesprzyjającej pogody do organizacji zawodów duathlonowych lub biegowych.
VI Klasyfikacje i nagrody
 1. Klasyfikacje wiekowe
 • Junior 1 (1-2 lata)- rocznik 2022-2023 – wszyscy są zwycięzcami, nie wyłaniamy pierwszej trójki
 • Junior 2 (3-4 lata)- roczniki 2020-2021- wszyscy są zwycięzcami, nie wyłaniamy pierwszej trójki
 • Junior 3 – rocznik 2019, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 3 -rocznik 2018 ,miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 4 – rocznik 2017, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 4 -rocznik 2016 ,miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 5 – rocznik 2015, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 5 – rocznik 2014,miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 6 – rocznik 2013, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 6 -rocznik 2012 ,miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 7 – rocznik 2011 ,miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 7 – rocznik 2010, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 7 – rocznik 2009 ,miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii  i w roczniku( nie dotyczy kat. Junior 1 i Junior 2) otrzymają  nagrody rzeczowe, statuetki lub dyplomy
 2. Każdy zawodnik, który ukończy Enea Junior Poznań Triathlon otrzyma okolicznościowy medal.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie
VII Warunki uczestnictwa
 1. W triathlonie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 8 lat,  a w aquathlonie 9-15 lat
  • Limit liczby uczestników to 250 osób- triathlon kategorie Junior 1-4
  • Limit liczby uczestników to 200 osób- aquathlon kategorie Junior 5-7
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Enea  Junior Poznań Triathlon muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Enea Junior Poznań Triathlon oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 7. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 8. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Enea Junior Poznań Triathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
VIII Zgłoszenia, opłata startowa, pakiet startowy
 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  i wwww.juniorpoznantriathlon.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie  zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek Organizatora
 2. Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 17.06.2024 , godz.23.59 ( lub do osiągnięcia limitu zawodników) po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów uczestników, który wynosi w triathlonie (kat 1-4) 250 osób   i w aquathlonie ( kat 5-7) 200 osób , zapisy będą przyjmowane na e-mail biuro@ponokai.pl lub w biurze zawodów.
 3. Podczas rejestracji można dokonać płatności on-line  lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto : PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 785 142 41 69, PKO SA 79 1950 0001 2006 0034 8412 0001 W tytule przelewu powinno znaleźć się: ” imię i nazwisko zawodnika, rocznik, opłata startowa Enea Junior Poznań 2024″
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 22 czerwca 2024 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 10 czerwca 2023 roku. Od takiej operacji jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł. Przepisania pakietu należy dokonać za pośrednictwem Panelu Zawodnika. Link do Panelu Zawodnika jest wysyłany automatycznie w chwili wpisania nazwiska na listę startową, na wskazany w  formularzu adres e-mailowy.

Opis procedury:
Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu
znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika.
Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie
prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej
osobie. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości
10 zł. Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem
startowym (opłacona). Przed rozpoczęciem procesu proszę o zapoznanie się z
poniższą instrukcją.
Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i
przekazać swój numer innej osobie:
1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany
przy rejestracji adres email.
2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu” 
2. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
3. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.
Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika
otworzyć stronę formularza rejestracji.
2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

5. Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na Enea Junior Poznań Triathlon , należy zgłaszać  pisemnie na adres e-mail: biuro@ponokai.pl.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

6. Opłata startowa

Do 31.03.2024- 49,99 zł

Do 30.04.2024 – 59,99 zł

Do 31.05.2024 – 69,99 zł

Od 01.06.2024 i w dniu zawodów – 79,99zł

W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma:

 • pamiątkową koszulkę
 • czepek
 • numer startowy
 • zwrotny chip mocowany na kostkę
 • komplet naklejek na rower i kask
 • upominki od sponsorów
 • wyżywienie w strefie finischera
 • piękny medal na mecie
 • zabezpieczenie medyczne zawodów
 • dostęp do licznych atrakcji na terenie zawodów dla zawodnika i całej rodziny zawodnika
IX Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych uczestników Enea Junior Poznań Triathlon jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 785 142 41 69

  2. Dane osobowe uczestników Enea Junior Poznań Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Enea Junior Poznań Triathlon także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Enea Junior Poznań Triathlon . Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Enea  Junior Poznań Triathlon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)

  4. Dane osobowe uczestników Enea Junior Poznań Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

  5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Enea  Junior Poznań Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

  6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Junior Poznań Triathlon .

  8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

  9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

  10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.

  11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

  12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

  13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

  X Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Enea Junior Poznań Triathlon należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 7 dni na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub mailowo: biuro@ponokai.pl

  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

  3. Reklamacje dotyczące Enea Junior Poznań Triathlon rozpatrywane będą w terminie 7(siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.

  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Enea  Junior Poznań Triathlon będzie ostateczna.

  XI Uwagi końcowe

  1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.

  2. Organizator posiada ubezpieczenie OC, natomiast ubezpieczenie NNW lub inne zwłaszcza na wypadek kontuzji, upadku lub śmierci zawodnik powinien posiadać we własnym zakresie.
  3. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego kasku rowerowego.

  4. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.

  5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

  6. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

  7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

  8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

  9. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.

  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.

  11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.

  12. Wszelkie pytania dotyczące zawodów Enea Junior Poznań Triathlon należy kierować na adres biuro@ponokai.pl, lub telefonicznie 696 032 097.

  13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

 

created by estudio17.pl | all rights reserved!