Zmieniamy się dla Ciebie

Jeszcze tylko kilka dni a cała strona będzie gotowa. W tym czasie może dochodzić do chwilowych problemów z odczytem strony. Wszelkie problemy i niedogodności powinny zniknąć do 14 marca.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Regulamin FAMILY Poznań AQUATHLON

Regulamin Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) 22.06.2024 Imprezy towarzyszącej Enea Junior Poznań Triathlon

I.  Organizatorzy.

 1. PonoKai Sport & Event – organizator
 2. Urząd Miasta Poznania – partner STRATEGICZNY
 3. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – partner organizacyjny

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 606 597 343, mailowo : biuro@ponokai.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

II. Cel.

 1. Upowszechnienie aquathlonu wśród dzieci i ich rodzin jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Integracja rodzin poprzez wspólny start
 3. Promocja Miasta Poznania
 4. Promocja Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

III. Termin i miejsce.

  1.  Family Poznań Aquathlon- sztafeta rodzinna odbędzie się w dniu 22.06.2024 (sobota) po startach wszystkich kategorii zawodów Enea Junior Poznań Triathlon , dokładny harmonogram zawodów będzie opublikowany  na stronie juniorpoznantriathlon.pl
  2. Biuro zawodów, Start i meta będą  się mieścić na obiekcie sportowym POSIR „Chwiałka” przy ulicy J.    Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
  3. Wydawanie pakietów startowych odbędzie w biurze zawodów. Biuro Zawodów czynne będzie w piątek 21.06.2024 w godzinach 16.00-19.30 i w sobotę 22.06.2024 w godzinach 8.00-16.00

IV. DYSTANS I TRASA Family Poznań Aquathlon- sztafeta rodzinna

 1. Zawodnik lub zawodniczka numer 1- Pływanie 50 metrów na basenie głębokim 50 metrowym
 2. Zawodnik lub zawodniczka numer 2- Bieg 400 metrów


V. Zasady Family Poznań Aquathlon- Sztafeta rodzinna

 1. Każdy zespół składa się z 2 zawodników, z czego każdy zawodnik jest „dedykowany” jednej dyscyplinie: pływanie, bieg. Zmiana następuje poprzez klepnięcie w rękę biegacza przez pływaka.
 2. Biegacz czeka na pływaka na skraju basenu.
 3. Pływak nie zakłada chipu, zakłada go biegacz na kostkę
 4. W Family Poznań Aquathlon- na sztafetę rodzinną musi składać się dziecko i jedna osoba dorosła z rodziny: (tata lub mama, lub dziadek, lub babcia)
 5. do udziału w Family Poznań Aquathlon – sztafeta rodzinna dopuszczane są dzieci nie starsze niż 15 lat i nie młodsze niż 2 lata (roczniki 2022-2009). Nie ma limitu wieku dla pozostałych członków rodziny (tata lub mama lub dziadek lub babcia)
 6. Do udziału w zawodach mogą się zgłosić zarówno rodziny i dzieci startujące w Enea Junior Poznań Triathlon ale także dzieci i ich członkowie rodziny nie startujące w Enea Junior Poznań Triathlon
 7. Osoba zapisująca decyduje, który z zawodników będzie na etapie pływackim, a który na etapie biegowym. Konfiguracja może być dowolna (na etapie pływackim dziecko, a na etapie biegowym członek rodziny lub odwrotnie na etapie pływackim członek rodziny a na etapie biegowym dziecko)
 8. Na etap pływacki zgłosić się może dorosły lub dziecko WAŻNE ETAP PŁYWACKI ODBYWA SIĘ NA BASENIE 50 METROWYM, GŁĘBOKIM WYMAGANA UMIEJETNOŚC PŁYWANIA !!!
 9. Na etap biegowy zgłosić się może dorosły lub dziecko w każdym wieku z roczników 2022-2009). Jeżeli na etap biegowy zostanie zgłoszone dziecko z roczników 2022-2020, dziecko takie może pokonać etap biegowy w towarzystwie kolejnego członka rodziny który może towarzyszyć ale nie pomagać w biegu (nieść, ciągnąc za rekę itp.)
 10. Family Poznań Aquathlon- sztafeta rodzinna to przede wszystkim zabawa jednakże będą wyłonione trzy najlepsze sztafety. Dla sprawiedliwego przeliczenia czasu wiek dziecka i drugiego członka rodziny będzie przeliczany na sekundy:

-wiek dziecka przeliczony na sekundy będzie dodawany do czasu sztafety rodzinnej

-wiek dorosłego członka rodziny przeliczany na sekundy będzie odejmowany od czasu sztafety    rodzinnej

     VI.Klasyfikacje i nagrody.

 1. Nagradzane będą miejsca 1- 3 open
 2. Każdy sztafeta, który ukończy Family Poznań Aquathon otrzyma 1 medal na mecie i certyfikat ukończenia Family Poznań Aquathlon
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie

  VII. Warunki uczestnictwa.

 1. W Family Poznań Aquathlon może wziąć udział dwóch zawodników z jednej rodziny. Dziecko z roczników 2022-2009 i drugi dorosły członek rodziny( tata lub mama lub dziadek lub babcia)
  • Limit sztafet- 60
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 7. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 8. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna). Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

VIII. Zgłoszenia, opłata startowa, pakiet startowy.

 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  i wwww.juniorpoznantriathlon.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie  zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek Organizatora
 2. Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 17.06.2024 , godz.23.59 ( lub do osiągnięcia limitu sztafet) po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów , zapisy będą przyjmowane na e-mail biuro@ponokai.pl lub w biurze zawodów.
 3. Podczas rejestracji można dokonać płatności on-line przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto : PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 785 142 41 69, PKO SA 79 1950 0001 2006 0034 8412 0001 . W tytule przelewu powinno znaleźć się: ” Nazwa rodziny lub teamu opłata startowa Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) 2023″
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wymiany członka sztafety na innego.
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na Enea Junior Poznań Triathlon , należy zgłaszać  pisemnie na adres e-mail: biuro@ponokai.pl.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 2. Opłata startowa
 • Do 17.06.2024- 75,99 zł
 • Od dnia  18.06.2023 i w dniu zawodów – 90,00 zł

W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma:

 • Pływak: czepek
 • Biegacz: numer startowy i zwrotny chip
 • posiłek-poczęstunek na mecie
 • upominki od sponsorów
 • wyżywienie w strefie finischera
 • piękny medal na mecie
 • zabezpieczenie medyczne zawodów
 • folder zawodów ON-LINE
 • 1 medal na mecie i certyfikat ukończenia Family Poznań Aquathlon
 • dostęp do licznych atrakcji na terenie zawodów dla zawodnika i całej rodziny zawodnika

IX. Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych uczestników Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 7851424169
  2. Dane osobowe uczestników Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) . Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna)  i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
  4. Dane osobowe uczestników  Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna).
  8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
  10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
  11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
  12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 X. Postępowanie reklamacyjne.

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 7 dni na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub mailowo: biuro@ponokai.pl
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) rozpatrywane będą w terminie 7(siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Enea  Junior Poznań Triathlon będzie ostateczna.

XI. Uwagi końcowe.

  1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
  2. Organizator posiada ubezpieczenie OC, natomiast ubezpieczenie NNW lub inne zwłaszcza na wypadek kontuzji, upadku lub śmierci zawodnik powinien posiadać we własnym zakresie.
  3. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  8. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
  10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  11. Wszelkie pytania dotyczące zawodów Family Poznań Aquathlon (sztafeta rodzinna) należy kierować na adres biuro@ponokai.pl, lub telefonicznie 606 597 343.
  12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
created by estudio17.pl | all rights reserved!